Netherlands Welkom Pagina

Welkom bij de nieuwe Plastinatie Index website. Deze website is een cumulatieve index, welke alles, gepubliceerd op het gebied van plastinatie, zal bevatten, van het eerste artikel tot het meest recente. Deze index is de voortzetting van de twee indexen die gepubliceerd zijn in 1996 en 2000.


Iedere referentie zal worden voorafgegaan door drie letters die de categorie aangeven waartoe hij behoort:

ART voor peer-reviewed artikelen in het tijdschrift,
COM voor een bijeenkomst of een wetenschappelijk congres,
POP voor niet peer-reviewed artikelen,
MIS voor andere zaken, inclusief boeken en proefschriften.


De website zal iedere maand vernieuwd worden. Deze mogelijkheid biedt een groot voordeel voor gedrukt werk dat al gedateerd is op het moment van uitkomen. De website biedt ook de mogelijkheid om door middel van een link te verwijzen naar een andere website waar samenvattingen of artikelen van belang gevonden kunnen worden. Dergelijke links zullen worden gelegd zodra ze beschikbaar komen op het internet


U zult op deze website de volgende delen vinden:

een index naar onderwerp,

een index naar auteur,

een index naar tijdschrift,

een chronologische index,

een "citation" index (het aantal keren dat een artikel of een specifieke auteur wordt geciteerd in andere artikelen)

een "wat is er nieuw" pagina waar u in één oogopslag de nieuwe toevoegingen aan de website kun zien;

een "hulp gevraagd" pagina waar u mijn verzoeken om hulp zult aantreffen wanneer ik informatie mis over sommige referenties;

een directe link naar Nederlandse referenties.


Het is te hopen dat de mensen die plastineren zowel van de website zullen genieten en hem nuttig zullen vinden bij hun werk op het gebied van plastinatie. De website is ook bedoeld voor anderen die de technieken van plastineren in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. Stuur uw commentaar, op- en aanmerkingen, suggesties en aanvullingen die naar uw idee nuttig zijn voor deze website naar : Gilles.Grondin@uqtr.ca.

De website is in feite van u en kan alleen compleet en nuttig blijven door medewerking van iedereen waar voor hij bedoeld is.

Tenslotte wil ik Kees de Jong bedanken die deze welkom pagina in het Nederlands vertaald heeft. Ik wil ook Régis Olry bedanken voor voor zijn hulp bij het vervaardigen van de twee gedrukte versies van de "Current Plastination Index".

Met vriendelijke groeten,
Gilles Grondin